Zatrzymanie w Polsce i tymczasowe aresztowanie w Polsce – najważniejsze informacje

Legal, Tax, Business Advisory, Poland, Germany, AustriaTymczasowe aresztowanie to najbardziej uciążliwy i dolegliwy środek zapobiegawczy przewidziany w polskim prawie karnym, który może znaleźć zastosowanie w następstwie zatrzymania. Z uwagi na swoją specyfikę zatrzymanie przez polską Policję wymaga podjęcia szybkich oraz zdecydowanych działań obrończych, których charakter i skuteczność na tym etapie może zdeterminować dalszy kierunek całego późniejszego procesu karnego w Polsce.
Continue reading “Zatrzymanie w Polsce i tymczasowe aresztowanie w Polsce – najważniejsze informacje”

Określenie „tradycyjny” w znakowaniu żywności

Connecting Markets

Wiele produktów spożywczych sprzedawanych jest jako produkty „tradycyjne”. Warto wiedzieć, że umieszczenie takiej informacji na opakowaniu środka spożywczego nie powinno być przeprowadzonym w dowolny sposób zabiegiem marketingowym, a przemyślaną decyzją przedsiębiorcy działającego na rynku spożywczym. Należy bowiem podkreślić, że umieszczenie na opakowaniu określenia „tradycyjny” lub innych podobnych określeń stanowi przedmiot kontroli organów urzędowej kontroli żywności.

Continue reading “Określenie „tradycyjny” w znakowaniu żywności”

Czy można założyć w Polsce firmę z zagranicy, bez konieczności przyjazdu do Polski?

Legal, Tax, Business Advisory, Poland, Germany, Austria

W świetle aktualnych danych (Raport EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019) Polska jest pod względem atrakcyjności inwestycyjnej liderem w Europie Środkowo – Wschodniej, natomiast w skali całego kontynentu zajmuje 6. lokatę. Odpowiedź na pytanie o możliwość założenia firmy w Polsce z zagranicy, bez konieczności przyjazdu do Polski, ma więc istotne znaczenie praktyczne.

Continue reading “Czy można założyć w Polsce firmę z zagranicy, bez konieczności przyjazdu do Polski?”

Określenie „detoks” a oświadczenie zdrowotne – analiza prawna

Connecting Markets

Na opakowaniach środków spożywczych można znaleźć mnóstwo informacji przekazywanych przez producentów. Zasadniczo informacje te można podzielić na informacje obowiązkowe oraz informacje dobrowolne. Zarówno informacje obowiązkowe jak i dobrowolne regulowane są przepisami prawa, choć w różnym zakresie, przy czym kluczową regulacją dotyczącą znakowania jest rozporządzenie nr 1169/2011.

Continue reading “Określenie „detoks” a oświadczenie zdrowotne – analiza prawna”