Anna Szostakowska

Asystentka Prawna

szostakowska@atm.legal

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspiera prawników naszej Kancelarii w sprawach procesowych i cywilnych. Interesuje się problematyką prawną wzorców umownych.

Języki: angielski, polski.