Compliance

Opracowujemy dokumentację compliance od podstaw, definiując standardy w ścisłej współpracy z Klientem, jak i implementujemy reguły obowiązujące w międzynarodowych grupach kapitałowych do spółek operujących na rynku lokalnym. Prowadzimy szkolenia dla Klientów i ich pracowników w zakresie standardów compliance w przedsiębiorstwie oraz zapewniamy kompetentną usługę CCO. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone