Bankowość

Nasz Partner strategiczny w Polsce – kancelaria Lawspective – posiada unikalne doświadczenie w zakresie rozumienia jak funkcjonuje bank, w każdym aspekcie działalności, w aspekcie regulacyjnym, produktowym, transakcyjnym.

Lawspective od ponad 15 lat stale doradza przy bieżącej obsłudze instytucji finansowych (banków, spółek faktoringowych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych).

Dzięki międzynarodowym kompetencjom ATM.Legal oraz specjalistycznemu know-how Lawspective jesteśmy w stanie skierować naszą ofertę do podmiotów działających na rynkach finansowych w Niemczech lub Austrii, zainteresowanych rozszerzeniem swojej działalności na rynek polski.

Wybrane kompetencje:

  • doradztwo transakcyjne i złożone projekty regulacyjne dla instytucji finansowych, w tym banków,
  • reprezentowanie banków w postępowaniach przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego,
  • doradztwo w projektach związanych z rozwojem produktów faktoringowych;
  • wspieranie banków i spółek faktoringowych przy wdrażaniu niestandardowych struktur finansowania,
  • serwis prawny sieci oddziałów jednego z największych banków prywatnych;
  • współtworzenie wewnętrznych regulacji i regulaminów bankowych,
  • prowadzenie sporów masowych z konsumentami.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone