Prawo karne | Prawo karne gospodarcze

Stopień uregulowania obrotu gospodarczego powoduje, że jego uczestnicy nieustannie narażeni są na ryzyko naruszenia obowiązujących przepisów. Jako ATM.LEGAL skutecznie doradzamy przedsiębiorcom i członkom organów spółek w sprawach karnych gospodarczych. Dodatkowo oferujemy wszechstronną pomoc prawną w pozostałych sprawach o przestępstwa. Występujemy w roli:

  • obrońcy podejrzanego i oskarżonego,
  • pełnomocnika pokrzywdzonego,
  • pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
  • pełnomocnika oskarżyciela prywatnego. 
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone