Tarcza Antykryzysowa 2.0. – Podstawowe założenia

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana potocznie tarczą 2.0., która rozszerza zakres wsparcia Państwa na rzecz polskich przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa.

Co się zmieniło?

  1. Tarcza 2.0 wprowadza dodatkowe zwolnienie z 50% nieopłaconych składek ZUS na okres 3 miesięcy wobec przedsiębiorców, którzy zgłosili od 10 do 49 nowych ubezpieczonych.
  2. Świadczenie postojowe może przysługiwać 3 razy, a nie jedynie raz, jak było to przewidziane w Tarczy 1.0.
  3. Bieg terminu do ogłoszenia upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu i biegnie na nowo jeśli podstawa takiego wniosku powstała w trakcie trwania epidemii.
  4. Ustawa przewiduje możliwość udzielenia przedsiębiorcom przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcia w postaci pożyczki, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu na warunkach rynkowych.
  5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu lub dostarczaniu żywności zostali uprawnieni do zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, jak również do zobowiązania pracownika do pozostawania w gotowości lub odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
  6. ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę w płatności składki.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone