Nowy typ spółki w kodeksie spółek handlowych

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu spółek handlowych wprowadzając do polskiego porządku prawnego nowy typ spółki kapitałowej: prostą spółkę akcyjną (PSA).

PSA służyć ma wspieraniu innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Głównymi jej cechami są m.in.: brak barier wejścia (1 zł kapitału na start); szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą tradycyjną); uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji); duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki;  łatwiejsze dysponowanie środkami spółki; uproszczona likwidacja PSA.

Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 1 marca 2020 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone