Najnowsze dane: Koszty pracy w UE

Według najnowszych danych opublikowanych przez EUROSTAT koszty pracy w Austrii rosną wolniej niż w Niemczech. Koszty zatrudnienia w Niemczech i Austrii są o 30% wyższe od średniej UE i wynoszą odpowiednio 35 euro (Niemcy) i 34,9 euro (Austria). Koszt zatrudnienia w 1 kwartale 2019 r. w Polsce to 9,9 Euro – w porównaniu do Q1 2018 oznacza to wzrost o 5,4 %.

Koszty pracy 1 kwartał 2019 w euro, zmiana w stosunku do 1 kwartału 2018

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone