Zmiany prawne w obrocie nieruchomościami rolnymi

Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacja liberalizuje dotychczasowe zasady nabywania ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami.

Zgodnie z nowymi zasadami ograniczenia w obrocie ziemią rolną nie będą dotyczyć gruntów o powierzchni mniejszej od 1 ha. Nie będą także obejmować nabycia nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego, podziału majątku oraz przekształceń spółek prawa handlowego.

Dodatkowo, gdy do zbycia nieruchomości rolnej wymagana jest zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a zgoda nie zostanie udzielona, KOWR obowiązany jest – na żądanie zbywcy – do zakupu nieruchomości rolnej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone