Prawo spółek

Doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności i tworzymy takie podmioty jak spółki, fundusze inwestycyjne, oddziały, przedstawicielstwa, struktury holdingowe z wykorzystaniem spółek zagranicznych czy fundacje – w Polsce, w Niemczech oraz w Austrii. Obsługujemy zgromadzenia wspólników i zgromadzenia akcjonariuszy, dostosowujemy postanowienia statutów i umów do aktualnych i przyszłych wyzwań gospodarczych, zapewniamy ramy prawne wejścia nowych wspólników lub wyjścia z inwestycji. Posiadamy długoletnią praktykę w realizacji przekształceń spółek prawa handlowego. Tworzymy regulaminy organów spółek, przeprowadzamy badania corporate due diligence. W ramach obsługi prawnej inwestycji Private equity/Venture Capital opracowujemy i negocjujemy warunki term – sheetów i umów inwestycyjnych oraz doradzamy menedżerom inwestycyjnym we wszystkich aspektach prawa spółek. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone