Inwestycje zagraniczne

Nasze doradztwo prawne w zakresie inwestycji zagranicznych dzielimy na 3 etapy, tj. fazę projektową, wdrożeniową oraz kick-off. W ramach fazy projektowej opracowujemy konstrukcję prawną właściwą dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, analizujemy skutki podatkowe i udzielamy Klientowi wszystkich istotnych informacji na temat otoczenia prawnego i administracyjnego planowanej działalności. W fazie wdrożeniowej tworzymy strukturę prawną (spółkę, fundusz inwestycyjny, inny podmiot prawny), uzyskujemy niezbędne zezwolenia i koncesje, opracowujemy projekty umów obsługujących planowaną działalność oraz doradzamy Klientowi w trakcie negocjowania ich warunków. Na ostatnim etapie przedsięwzięcia inwestycyjnego uczestniczymy w kontaktach z organami administracji, zapewniamy nadzór prawny nad odbiorem prac realizacyjnych, doradzamy przy konstruowaniu warunków umów zatrudnienia i dostarczamy Klientowi niezbędne usługi doradcze z branży finansowej, IT, księgowej i HR. Dodatkowo oferujemy naszym Klientom pełen zakres usług doradczych ze strony naszych ekspertów branżowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie biznesowe i bogatą sieć kontaktów w sektorach energetyki odnawialnej, budownictwa, FMCG oraz Private Equity/Venture Capital.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone