Prawo żywnościowe

Mamy bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z branży FMCG. Nasze doradztwo w obszarze prawa żywnościowego obejmuje:

  • ocenę etykiet poszczególnych produktów żywnościowych, w tym suplementów diety, uwzględniającą w szczególności ocenę oznakowania produktów w zakresie możliwości wprowadzania konsumenta w błąd,
  • doradztwo w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych,
  • ocenę produktów regionalnych i tradycyjnych (CHOG, GTS, CHNP) oraz produktów mogących zostać uznane za podobne,
  • opiniowanie reklamy produktów spożywczych oraz tekstów marketingowych,
  • dostosowanie etykiet do wciąż zmieniających się przepisów praw żywnościowego, w tym wymogów nałożonych rozporządzeniem 1169/2011,
  • szacowanie ryzyka związanego z umieszczeniem poszczególnych informacji oraz znaków na produktach,
  • sporządzanie opinii oraz informacji prawnych w zakresie prawa żywniościowego,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowania administracyjnych prowadzonych przez Inspekcję Handlową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz innymi organami urzędowej kontroli żywności,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • kompleksową obsługa podmiotów z branży FMCG.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone