Prawo reklamy

Weryfikujemy działalność reklamową przedsiębiorców pod kątem:

  • czynów nieuczciwej konkurencji,
  • nieuczciwych praktyk rynkowych,
  • wprowadzania konsumenta w błąd,
  • obowiązków wynikających z przepisów szczególnych np. prawa żywnościowego, ustawy o radiofonii i telewizji.

Doradzamy naszym Klientom w zakresie obowiązków informacyjnych, w tym we wszelkich aspektach związanych z reklamacjami konsumenckimi oraz obowiązkami wynikającymi z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Sporządzamy oraz weryfikujemy regulaminy konkursów i loterii oraz akcji promocyjnych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone