Własność intelektualna | Znaki towarowe

Doradzamy twórcom w celu ochrony ich praw.  Tworzymy umowy i analizy prawne dotyczące praw autorskich i reprezentujemy twórców i przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa autorskiego. Oferujemy również obsługę prawną w zakresie:

  • badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych,
  • zgłaszania i rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP), w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • sporządzania umów dotyczących znaków towarowych,
  • sporządzania opinii prawnych dotyczących znaków towarowych,
  • reprezentowania klientów w postępowaniach spornych przed urzędami oraz postępowaniach sądowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone